تفاوت yes, no, not given با true, false, not given در ریدینگ آیلتس

 

کمتر استادی بتواند تفاوت yes, no, not given با true, false, not given را برای شما تشریح نماید. ولی امروز این فوت کوزه گری، که به نمره ریدینگ آیلتس شما کمک شایانی می نماید را آموزش می دهم.

 

الف) روش پیدا کردن محدوده جواب true, false, not given در passage:

 

ابتدا کلمات کلیدی در سوال را مشخص نمایید و سپس دنبال آن دسته از کلمات کلیدی بگردید که تغییر نمی توانند بکنند (مثل اسم اشخاص و ...)، روش جستجوی این کلمات کلیدی در passage اسکن نمودن می باشد. پس از یافتن یکی از این کلمات کلیدی، اطراف آن را به دنبال کلمات کلیدی دیگر جستجو کنید. ولی این بار انتظار دیدن کلمات مشابه و یا مترادف و یا متضاد را داشته باشید.

 

ب) روش تشخیص true, false, not given:

 

1) گزینه ای می تواند true باشد که در متن جمله و یا جملات passage، آن مطلب عنوان شده در سوال را توسط کلمات مشابه و یا مترادف و یا متضاد مشاهده کنیم.

 

2) گزینه ای می تواند false باشد که در متن جمله و یا جملات passage، آن مطلب عنوان شده در سوال را توسط کلمات مشابه و یا مترادف (ولی در جملات منفی)، و یا متضاد مشاهده کنیم.

 

3) گزینه ای می تواند not given باشد که در متن جمله و یا جملات passage، قسمتی از آن مطلب را با کلمات مشابه و یا مترادف پیدا نماییم; ولی کل مطلب اشاره شده در passage، پیرامون مطلب گزینه سوال نباشد.

 

نکته: توجه داشته باشید که در yes, no, not given و true, false, not given برای پیدا کردن جواب، passage را باید از ابتدا جستجو نمایید. یعنی جواب اولین سوال در پاراگراف اول و یا دوم پیدا می شود و بقیه جواب ها (به ترتیب) یکی پس از دیگری بعد از جواب اولین سوال پیدا می شوند.

 

ج) اهمیت تفاوت yes, no, not given با true, false, not given وقتی بر شما نمایان می شود که با این روش برای یافتن جواب yes, no, not given دچار مشکل شوید. یعنی در yes, no, not given مانند مراحل مربوط به true, false, not given عمل می نمایید ولی موفق به یافتن جمله مشابه جمله سوال در passage نمی شوید.

 

در این مورد بایستی همواره به خاطر داشته باشید که در سوالات yes, no, not given منظور، نظر نویسنده می باشد: یعنی طبق نظر نویسنده جواب سوال کدام گزینه (yes و یا no و یا not given ) می باشد؟ لذا در این دسته سوالات مطلب در passage (در بیشتر موارد) مفهومی و غیر مستقیم عنوان می گردد.

 

نکته: این همان ترفندی می باشد که طراح سوال به کار می برد تا باعث اشتباه شما شود. ولی دانستن همین نکته ظریف می تواند برای شما کمک بزرگی باشد.

 

موفق باشید.

 

منبع : عشق وطن |تفاوت yes, no, not given با true, false, not given در ریدینگ آیلتس
برچسب ها : given ,سوال ,false ,کلمات ,true ,جواب ,true false ,کلمات مشابه ,کلمات کلیدی ,داشته باشید ,جملات passage، ,توسط کلمات مشابه